PARA

PARA är en förkortning för Physical Activity in Rheumatoid Arthritis, d v s fysisk aktivitet vid ledgångsreumatism (RA).berit.jpg

PARA 2010 är en uppföljare till det tidigare genomförda PARA-projektet och består av flera delar:

I. Kartläggning av hälsofrämjande fysisk aktivitet (HFA) bland personer med RA och faktorer av betydelse för den fysiska aktiviteten.
II. Utvärdering av ett tvåårigt stödprogram för HFA utanför vården.
III. Studie av hur de fysioterapeuter som specialtränats i att stödja deltagarnas HFA tillämpar sina nya kunskaper.
IV. Delstudie om hur inflammation, både i hela kroppssystemet och i muskulatur, påverkas av HFA.
V. Delstudie om hur smärtkänslighet och -reglering påverkas av HFA.
VI. Delstudie om hur HFA påverkar risk för hjärt-/kärlsjuklighet.
VII. Långtidsuppföljning av huruvida självrapporterad HFA påverkar risk för hjärt-/kärlsjuklighet och sjukskrivning vid RA.

Projektet leds av professor Christina Opava vid Karolinska Institutet i Stockholm och i projektledningen finns ett flertal medarbetare med kompetens inom reumatologi, kardiologi, rehabilitering, psykologi och fysioterapi. Projektet har erhållit ekonomiskt stöd från bl a Vetenskapsrådet, Forte, AFA, Combine Sweden och Reumatikerförbundet samt Nationella forskarskolan i vårdvetenskap och Strategiska Forskningsområdet Vårdvetenskap vid Karolinska institutet.

Deltagarna rekryterades via Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ) som ägs av Svensk reumatologisk förening. 

I studien medverkar över 3000 personer med RA från reumatologklinikerna i Sunderbyn, Östersund, Eskilstuna och Linköping/Norrköping samt på Danderyds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Tjugosex fysioterapeuter på dessa orter har utbildats inom projektet till träningscoacher eller till att standardiserat mäta fysisk funktion hos studiedeltagarna. Deltagarna tränade på Itrim, Friskis & Svettis eller Winternet. 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.