Arkiv

2017

Ingrid Demmelmaier som varit post-doc och forskarassistent i PARA-projektet sedan starten har blivit docent vid Uppsala universitet och lämnar vid halvårsskiftet projektet och KI för en forskartjänst i Uppsala.

Ingrid Demmelmaier

2016

DOKTORSAVHANDLING AV THOMAS NESSEN

I februari disputerade MSc Thomas Nessen. Hans avhandling 'Learning to guide behavior change' baserade sig helt på data från PARA 2010-studien och fokuserade på fysioterapeuters lärande av en ny roll för att guida fysisk aktivitet.

Läs avhandlingen här!

Thomas Nessen med sin avhandling

2015

DOKTORSAVHANDLING AV HELENA LÖÖF

Sjuksköterskan Helena Lööf disputerade i maj på avhandlingen 'Pain, fatigue and fear-avoidance beliefs in relation to physical activity and body awareness in persons diagnosed with rheumatoid arthritis'. Den innehöll ett delarbete baserat på data från PARA 2010-studien.

Läs avhandlingen här!

2014

DOKTORSAVHANDLING AV BIRGITTA NORDGREN

I oktober disputerade fysioterapeut Birgitta Nordgren. Hennes avhandling 'Health-enhancing Physical Activity in Rheumatoid Arthritis' är helt baserad på data från PARA 2010-studien.

Läs avhandlingen här!

/birgitta-spik.jpg

Birgitta Nordgren spikar sin avhandling i Karolinska Universitetsbiblioteket, Huddinge

FORTE STÖDER PARA-PROJEKTET

Forte beslutade den 19 november 2014 om ett treårigt stöd till PARA-projektet. De beviljade medlen ska användas för att göra en tvåårsuppföljning av det fysiska aktivitetsprogrammet, för att analysera hur fysisk aktivitet påverkar inflammation och smärtmodulering samt huruvida självrapporterade data om fysisk aktivitet har samband med olika hälsofaktorer, bland annat hjärt-/kärlsjuklighet, under en följande 5-10-årsperiod.

VETENSKAPSRÅDET GER FORTSATT STÖD TILL PARA-PROJEKTET

Vetenskapsrådet har finansierat PARA-studien sedan start 2009 med sammanlagt 3,5 miljoner kronor. Den 31 oktober 2014 beslutade rådet om ett fortsatt treårigt stöd till projektet. De beviljade medlen ska användas för att göra en tvåårsuppföljning av det fysiska aktivitetsprogrammet, för att analysera hur fysisk aktivitet påverkar inflammation och smärtmodulering samt huruvida självrapporterade data om fysisk aktivitet har samband med olika hälsofaktorer, bland annat hjärt-/kärlsjuklighet, under en följande 5-10-årsperiod.

2103

PARA SOM GRUND FÖR NY DOKTORSAVHANDLING

Den 22 mars 2013 disputerade sjukgymnasten Emma Swärdh. Avhandlingen "Promoting Physical Activity in Rheumatoid Arthritis - aspects of coaching in physical therapy"  bygger på PARA-projketet och undersöker hur coachning kan hjälpa sjukgymnaster och patienter när det gäller fysisk aktivitet och träning.

Här kan du läsa mer om Emmas avhandling.

Här kan du läsa hela Emmas avhandling.

 emma.jpg

Emma Swärdh

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.